September 26, 2023, 07:34:28 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈੱਟ Gill

Pages: [1] 2
1
Shayari / ਸਾਹਿਬਾ
« on: October 01, 2010, 02:23:44 AM »
ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ,
ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ.
ਅੱਜ ਯਾਰ ਮਰਾ ਕੇ ਬਣੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼,ਜੇ ਵੀਰ ਮਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ................

2
Shayari / ਯ਼ਾਰ
« on: October 01, 2010, 02:20:16 AM »
ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਯ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਜਿਉਦੇ ਆ____
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾ ਸਹੀ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇ ਯ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਉਨੇ ਆ_____
ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ mittra ਤੇਰੀ ਮਸੂਕ ਨਾਲ_____
ਉਹ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਨੇ ਆ____

3
Shayari / ਕੀਤੀ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਹ
« on: October 01, 2010, 02:14:59 AM »
ਕੀਤੀ ਯਾਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਹ ਲੱਗੂ ਮਿਤਰਾ ਦੀ ਤੇਨੂ ਹਾਅ ..........
ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਛੜੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣੇ........

4
Shayari / ਗੱਲਾਂ
« on: July 29, 2010, 12:57:41 PM »
ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ_____

ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ_____

ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਗਿੱਲ" ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ____

ਹੱਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਾਰ ਉਹ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ____

5
Shayari / ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ
« on: July 28, 2010, 12:17:38 PM »
"ਰੱਬਾ" ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ_____

ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰੀਂ ਵੀ ਨਾ "ਪਛਤਾਂਵੇਗਾ"____

"ਗਿੱਲ" ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ___

ਤੂੰ ਫ਼ਿਰ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ_____♠

6
ਧੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਸਾ ਜੋ ਮਿਹ੍ਕਾਂ ਵੰਡਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ,,
ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਘਰੋ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ,
ਪੁੱਤਾ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਨੇੜੇ,,
ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦਾ ਸੁਖ ਮਨਾਉਂਦੀ,ਆਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਰੇ ਚਾਅ ਬਥੇਰੇ,,
ਧੀਆਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਂਦ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਇਹਨਾ ਬਿਨਾ ਤਾ ਸੁਨ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ,,
ਇਸਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਡਾ ਹੈ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗਮ੍ਬਰ ਜਿਹੜੇ,,,
ਮੈਂ ਕਰਾ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬਾ ਖੁਸ਼ ਰਖੀਂ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੁਖ ਦਰਦਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ.

7
ਛੱਡ ਫਿਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਉੜਾਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ_____

ਮੰਨਣੀ ਨਈਉਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ___

ਵਿਆਹਉਣੀ ਨਈਉਂ ਜੱਟੀ,ਜੱਟ ਨੇ ਕੱਢਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ_____

ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀਆਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀਰ_____

ਫੇਰ ਲੈੱਕੇ ਲਸੰਸ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ_____

ਵਿਆਹਉਣੀ ਨਈਉਂ ਜੱਟੀ,ਜੱਟ ਨੇ ਕੱਢਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ____

ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨੇ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦੇਣਾ_____

ਕਰ ਰਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ_____

ਵਿਆਹਉਣੀ ਨਈਉਂ ਜੱਟੀ,ਜੱਟ ਨੇ ਕੱਢਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ_____

ਅੱਜ ਪੀ ਕੇ "ਲਾਲ ਪਰੀ" ਪਿੰਡ ਚ ਗੰਡਾਸੀ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ______

ਵਿਆਹਉਣੀ ਨਈਉਂ ਜੱਟੀ,"ਗਿੱਲ" ਨੇ ਕੱਢਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ___

8
Shayari / ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ
« on: July 16, 2010, 10:56:57 AM »
ਖਤ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ,
ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਾਗਜ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ.
ਉੰਗਲ ਵੱਡ ਕੇ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ,
ਚਾਕੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ.
ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੱਡ ਕੇ
,ਅਸੀ ਵਿਚ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ.
ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,
ਅਸੀ ਹੰਜੂਆ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ.
ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ,
ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ "ਗਿੱਲ" ਨੂੰ
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ

9
Shayari / Aina pyar a dil ch ohna lyi
« on: July 16, 2010, 09:57:10 AM »
Aina pyar a dil ch ohna lyi,
fir v ohna d nazar begaani kyun a,
ohna ne kade pyar naal takeya v ni,
par saadi rooh ohna d diwani kyun a,
bohat samjaya dil nu k bohat dur ne o,
pr dil karda aini manmaani kyun a..
Pta a kisse ne chupp nhi krauna,
fir v ehna akhan ch eina paani kyun a.. :cry:

10
ਤੁਰਨਾਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ, ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਜੌ ਸਾਡੀ,
ਡਰੀਏ ਅਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋ, ਰੱਖਿਏ ਟੌਰ ਨਵਾਬੀ,
ਖਾਈਏ
ਪੀਏ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨੀਂ ਖਰਾਬੀ,
ਉਏ ਐਵੇਂ ਨੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ
ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਂਦੇ,ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ.... 

11
Shayari / ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ
« on: July 15, 2010, 11:45:46 AM »
ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ
ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚਡ਼੍ਹਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ
ਅਸੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।

12
Shayari / ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ
« on: July 15, 2010, 11:44:29 AM »
ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਪੂਜਿਆ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ...
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ............

13
Shayari / ਮੈਂ ਓਹੀਓ ਹਾਂ
« on: July 15, 2010, 11:33:46 AM »
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਂਦਾ ਹਾਂ,

ਮੈਂ ਭੁਲਾਂਵੇਂ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੁਂ ਲੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ |

ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,

ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੈਂਹਦਾ ਹਾਂ|

ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾਂ ਜਾਇਓ ਏਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਂਗੀਆਂ ਨਈਂ,

ਇੱਕੋ ਖੂਬੀ ਜੋ ਕਹਿਂਦਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਂਦਾ ਹਾਂ|

ਕਾਹਤੋਂ ਓਹਨੂਂ ਨਜਰ ਨੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ,

ਮੈਂ ਓਹੀਓ ਹਾਂ ਅਜੇ ਓਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿਂਦਾ ਹਾਂ

14
Shayari / ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
« on: July 15, 2010, 11:31:27 AM »
ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਟੇਢੀ ਪੱਗੜੀ ਧਰਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,

ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਕੇ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,

ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,

ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਚੜਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,

ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੱਥ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਫੜਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,

ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਸੁਣੀਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ .....

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ

15
Shayari / ਸੌਖੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
« on: July 15, 2010, 09:52:24 AM »
ਸੌਖੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ,

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲ ਗਏ,
ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ,

ਅਸੀਂ ਲਿੱਖ-ਲਿੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਹੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,

ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ,
ਉਹ ਰੁੱਸਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,

ਚੰਨ-ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ,
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,

ਰਾਤੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ,
ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ..

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

16
ਓਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਨਿੱਤ ਇਸ਼੍ਕ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ 'ਗਿੱਲ' ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਬੱਸ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ੍ਦੇ ਰਹੇ...

17
ਇੱਕ ਦੀਦ ਤੋ ਬਗੈਰ ਹੌਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ,
ਸੋਹਣੇ ਹੌਰ ਬੜੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਾ,
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਡੰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ,
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਲੰਘੇ ਸਾਡਾ ਪਲ ਕੋਈ ਨਾ,
ਜੀ ਕੀਤਾ ਰੁੱਸ ਗਏ ਜੀ ਕੀਤਾ ਬੋਲ ਪਏ,
ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਓਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਾ,
ਕਿੰਨੇ ਚੇਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ,
ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਾ,
ਦਿਲ ਤੋੜਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕੇ,
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਪਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਾ.........

18
Shayari / main sada lai chup ho jawa
« on: July 15, 2010, 09:46:44 AM »
sun sakdi hai ta aaj sun lai aake tainu dil da haal sunawa
ki pata kal sil jan bulliya te main sada lai chup ho jawa

dekh sakdi hai ta aaj dekh lai aake tainu ehna naina ch samoye sapne dikhawa
ki pata kal meech jan aakhiya te main dobara na khol pawa

rok sakdi hai ta aaj rok lai aake sath chhad reha hai vang paraiya
ki pata kal reh jan hadiya te main rokeya na ruk pawa

shhu sakdi hai ta aaj shhu lai aake shayad tham jan meriya aaha
ki pta kal raakh dI dheri ho java te main rahwaa wich oud pud jawa

mil sakdi hai ta aaj mil lai aake vichiya palka ne vich raha
ki pta kal main na hova te teriya khuliya reh jan baahwaa

19
Shayari / Oh hass ke kehndi,”KEE KIHA?? MEIN TA SUNEYA NAHIN..
« on: July 15, 2010, 09:42:40 AM »
Mein kehndi rahi ohnu apne dil diyan
par ohne khwaab pyar da buneya nahin

Mein kiha ik vaar maaf karde
ohne tarla koi suneya nahin

Mein kar dita sab kujh ohde havaale
par ohne dil ton yaar chuneya nahin

Mein keh ditta,”TERE BINA MEIN MAR CHALLIYA..”
Oh hass ke kehndi,”KEE KIHA?? MEIN TA SUNEYA NAHIN..

20
Shayari / ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?
« on: July 15, 2010, 09:40:57 AM »
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?

ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ,
ਫਿਰ ਵੀ ਪਲਕਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?

ਲੱਗਣ ਉਸਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ,
ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਉਸਦਾ ਰਤਾ ਵੀ,
ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵਕਤ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?

ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਓਹ ਦਿਲ ਤੋਂ,
ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ.....?
ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੋਈ...

Pages: [1] 2