May 28, 2024, 06:40:14 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ♥♥~KhUsH rEhA kAr yAr~♥♥

Pages: [1]
1
Shayari / Re: ਐਸਾ ਨੇਕ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ,,,
« on: January 10, 2012, 10:37:57 PM »
v nic  lines veer   bhaut  sohana  likhya   hai..............

2
PJ Games / Re: aj ki mangna chaonde ho rabb ji kolon....?
« on: January 10, 2012, 10:06:37 PM »
¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥°¥...[♥]...'W​aHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥°¥...[♥]...'W​aHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥
 ¥...[♥]...'WaHe GuRu Ji'...[♥]...¥

3
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ
 ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...
 ਨਾ ਕੌਈ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਏ
 ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ' ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...
 ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਦੁਖੀ ਨੇ
 ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਐਵੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...
 ਝੂਠ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ..
 ਸੱਚੀਆ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...
 ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਉ ਰੌੰਦੇ ਨੇ ਲੌਕੀ ਇਥੇ
 ਇਹੌ ਸੌਚ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ..
 ਜੱਦ ਦਰਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਹੀ
 ਫਿਰ ਛੱਡ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਹੀ ਤੂਰ ਪੈਦਾਂ ਹਾਂ...
 ਮਤਲੱਬੀ ਲੌੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਥ ਉਤੌ - ਉਤੌ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
 ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਾ ਚ' ਪਿਆਰ ਭੌਰਾ ਨਹੀ ਇਹੌ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ...
 ਵਕਤ ਨੇ ਦੁਨਿਆ ਘੁਮਾ ਛੱਡੀ..
 ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ ਇਹੌ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ..
 ਪਤਾ ਏ ਹੰਝੂਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀ ਸਮਝਨੀ..
 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਮਰਜਾਨਾ ਐਵੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

4
Fun Time / Re: ABC game
« on: January 06, 2012, 07:01:47 AM »
duniya de vich eho har vaar kyu
 hunda....
 jo nhi milna ose naal pyar pyar
 kyu hunda....

Pages: [1]