May 24, 2024, 04:04:30 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Maddyy

Pages: [1] 2
1
Introductions / New Friends / Re: Happy Birthday Maddy
« on: March 18, 2011, 04:22:08 PM »
awwww thnnxxx dilraj...it was so sweeeet .... thnku so mch..  :smile:

2
Introductions / New Friends / Re: Happy Birthday Maddy
« on: March 18, 2011, 04:13:55 PM »
Thanx  bro... :rockon: ...!!!!

3
Introductions / New Friends / Re: Happy Birthday Maddy
« on: March 18, 2011, 02:43:58 PM »
thnnxx a lot ji... rab tuhnu v bht khushh rkkhhnn..... god bless uuuu :excited: :excited:

4
Introductions / New Friends / Re: Happy Birthday Maddy
« on: March 17, 2011, 11:54:42 PM »
ROOPAL[/size]SHAOKEEN MUNDA[/size]AND SAGHI :rockon: :excited: :dumlak: :superhappy:
[/size]thnkuuuuu so mchhh ji ...thanx a lot :)
god bless u allll.... :)
[/font][/font][/b]

5
Introductions / New Friends / Re: Happy Birthday Maddy
« on: March 17, 2011, 03:37:54 AM »
awwww thnkuu so mchhhhh noooor and Miss nakhro :) thnkuuuu vry muchh ....!!!!!!!!!
god bless u both :)

6
Shayari / Re: FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 15, 2011, 03:49:15 AM »
thanx noor  :blink:

7
Shayari / Re: FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 15, 2011, 03:44:56 AM »
Saukha bada dil launa
Bas mushkal Ishq nibhauna
Bada takaluff Dil saambhna
Eh badi zaazuk niyamat vich isde kise da pyaar vasda
Vich isde kise da yaar vasda vich ise de rabb vasda
Gal gaur na sunna ‘Sarvan’ dasda
Je kade dil kise da laina bada sambhaalna
Vich ise de rabb vasda
Eh oh sheesha hai jithey har pal
Haye oh kise da pyaar hasda

Bahut hi khoobsurat Bolan nu piroya hai
Rooh badi khush hoyi eh sabh padh ke
Allah likhan waale nu hor hunar bakshe
Is tarah saade naal sanjha karan layi
Saade mitra nu hor kamyaabi bakshe

8
Shayari / Re: FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 14, 2011, 12:06:06 PM »
<a href="http://" target="_blank" class="new_win">http://</a>thnkuuu bro... :) :excited:

9
Shayari / Re: FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 14, 2011, 04:57:48 AM »
Bbbuurraaaa aah ikk hor chakko jiii.... :rockon: :rockon: :rockon: :rockon: :rockon: :rockon: :rockon: :rockon: :rockon:


. . .ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ,............. . . . .
ਟੌਰ ਰੱਖੀਦੀ ਨਵਾਬੀ,............,
ਨਹੀਓਂ ਕਰੀਦੀ ਖਰਾਬੀ,............
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............. . .

. . . .ਯਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਲਾਈ,............ . . .
ਸਦਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ,............,
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ,............
 
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............. . .

. . . .ਡੱਬ ਰੱਖੀ ਪਿਸਤੌਲ,............ . . . .
ਪੈਂਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲ,............,
ਨਹੀਓ ਕਰਦੇ ਮਖੌਲ,............,
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............ .

. . . .ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰੀਤ,............ . . .
ਮਾੜੀ ਰੱਖੀਦੀ ਨੀ ਨੀਤ,............
ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ,............,
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............. . . .

. . . .ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ,............ . . .
ਕਰੀਏ ਫਤਿਹ ਹਰ ਮੈਦਾਨ,............,
ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਏ ਸ਼ਾਨ,............,
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . .............

. . . .ਲਏ ਜੀਹਨਾਂ ਜਾਣਕੇ ਪੰਗੇ,............ . . .
ਸੱਭ ਕੀਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ,............,
ਕਦੇ ਮੁੱੜਕੇ ਨਾ ਖੰਘੇ,............
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............. . . .

. . . .ਸਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ,............ . . .
ਇਹ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ,............,
ਨਹੀਓਂ ਕਰੀਦੀ ਗੱਦਾਰੀ,............,
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............
. . . .ਵੈਰ ਪਾਈਏ ਸਦਾ ਝੱਟ,............
ਸੱਖਤ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟ,............
ਨਹੀਓਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ,............,
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . .............

. . . .ਰੋਅਬ ਪਾਈਦਾ ਨੀ ਫੋਕਾ,............
ਕੱਢ ਵੇਖੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ,............
ਕਦੀ ਕਰੀਦਾ ਨੀ ਧੋਖਾ,............
ਅਜਮਾਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. . . ............
ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਆ ਅਵੱਲੇ,............
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ,............,
ਹੋ ਨਹੀਓਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ|............

10
Shayari / Re: FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 14, 2011, 04:34:46 AM »
loll./...

emotions saaambhe nahi jaa rhee....
:pagel:

11
Shayari / Re: FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 14, 2011, 04:32:15 AM »
ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਜ ਕੇ,ਕੁਝ ਰਖਿਆ ਨਈਂ ਵਲੈਤਾਂ ਚ /.........ਨਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ੳਥੇ ਹੱਸਣ ਦਾ,ਨਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ੳਥੇ ਰੋਣ ਦਾ /..........ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ,ਮੈਂਨੁੰ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ /......__________ਮੈਂਨੁੰ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ;;;
 =D>

12
Shayari / FeElInGz,...... By Maddy :)
« on: March 14, 2011, 04:30:19 AM »
ਅਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ,ਜਿਗਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ,
ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਂਦੇ,
ਧੌਣ ਭੱਨ੍ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੀ,
ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਪੈਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੇ, :comeon:
ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ,
...
ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ,
ਕੀਤੀ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ,
ਡਰੀਏ ਅਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋ,
ਰੱਖੀਏ ਟੌਰ ਨਵਾਬੀ,
ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ,
ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬੀ,
ਉਏ ਐਵੇਂ ਨੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਂਦੇ,
ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ.................... :hug: :superhappy: :excited: :rockon:

13
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 14, 2011, 04:21:41 AM »
appan v wadiya janab...kithon aa 22 appaan??

14
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 13, 2011, 03:54:37 PM »
hey kiddan bro ki haal chaal ne???
 :mean:

15
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 11, 2011, 02:34:27 PM »
wadiya gal aa veere....
hor fer ki chalda ajjkal? :blink:

16
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 11, 2011, 02:33:29 PM »
hnji sohan singh ji ki haal chal ne ....
dis is maddy and m from canada ... :)

17
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 11, 2011, 01:06:07 AM »
thanx bro... nice to meet u tooo...  :happy:
 
where r u from ?

18
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 11, 2011, 12:25:07 AM »
hahahahahaha.... SSA rubbie jiii....
 
 
chaah pani..??
 
naa ji naa haje tk ta kujh v nahi pucheya kise ne v...

waise thankuu ji tuhada bohot bohot.... saadaa welcum krn layi.. :)
 :excited: :excited: :excited: :smile:
 

19
Introductions / New Friends / a lovely song .....>> awesom lyrics
« on: March 10, 2011, 10:27:43 PM »
Kyun nazar badal gayi yaara ve....
Tere nain ta ohiyo laggde ne...
Kade luttde si chain sadda...
Hun hor kise nu thaggde ne...
 
kyun nazar badal gayi yaara ve...
kyun nazar badal gayi yaara ve....
 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

20
Introductions / New Friends / Re: INTRO
« on: March 10, 2011, 10:17:16 PM »
awww so sweet ff u ...
thnx....
and yaaa
noor ta saareya di laadli aa... :)
appan ki keh skde aa ji ohnu......loll hahahahaha.....
 
 
 

Pages: [1] 2