February 16, 2020, 06:14:08 PM
collapse

Author Topic: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!  (Read 1665 times)

Offline G@RRy S@NDHU

 • PJ Gabru
 • Sarpanch/Sarpanchni
 • *
 • Like
 • -Given: 159
 • -Receive: 420
 • Posts: 3370
 • Tohar: 217
 • Gender: Male
 • :)
  • View Profile
ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« on: August 19, 2014, 01:19:56 PM »
ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ

ਪੰਜ ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ - ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 5 ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ।
ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟੱੰਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਭਾਵਿੱਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਤਾਂਈ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ .. ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੇ
ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ । ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੌੜੀ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਏ । ਫੇਰ ਜਦ
ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੰਬ
ਸੁੱਟਦੇ ।
ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ , ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ
ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ , ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਾਂਦਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ
। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ
ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ
ਕਿ ਉਹ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਫੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ।
ਉਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਕ ਬਾਂਦਰ ਬਦਲ
ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗਾ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ
ਬਾਂਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ .. ਪਰ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਕੁਝ ਦੇਰ
ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨੋ ਹੱਟ ਗਿਆ , ਪਰ ਉਸਨੂੰ
ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁੱਟ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਪਈ । ਫੇਰ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਾਂਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦਿਆ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ , ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਾਂਦਰ ਨੇ
ਵੀ , ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਓਂ
ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ , ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਨਵੇਂ ਬਾਂਦਰ
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ।
ਹੁਣ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਟੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ
ਬਾਂਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਹ
ਦਿੰਦੇ । ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਸੀ ਪੌੜੀ ਚ੍ੜ੍ਹ ਕੇ
ਕੇਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਾਂਦਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ
ਰਹੇ ਹਨ ... ਤਾ ਸਾਇਦ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ '' ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀ ਪਤਾ - ਇਥੇ ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ "

Punjabi Janta Forums - Janta Di Pasand

ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« on: August 19, 2014, 01:19:56 PM »

Offline ਦਰVesh

 • Bakra/Bakri
 • Like
 • -Given: 37
 • -Receive: 11
 • Posts: 60
 • Tohar: 14
 • Gender: Male
 • Shbad milawa ho rha hai, deh milawa nahi sajan ji
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #1 on: August 30, 2014, 01:30:16 AM »
Bahut khoob!
bada wadiya explain kita hai likhan wale ne...!
nijhi anubhav hi zindagi jeun da doosra naam hai. jo es nu apna lenda hai, oh kadai dhokha nahi khanda!!
bhanda khareedan ton pehlan osdi jaanch padtaal bahut jruri! :ok:
keep it up! eda de topics banunde raho

Offline ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ-°•ℋŐПΞŶ ŚℐПĞℋ..●•٠

 • PJ Gabru
 • Lumberdar/Lumberdarni
 • *
 • Like
 • -Given: 88
 • -Receive: 38
 • Posts: 2984
 • Tohar: 18
 • Gender: Male
 • ਜੋ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਿਆ,, ਓਹ ਲਹੂ ਈ ਕਾਹਦਾ..!!!
  • View Profile
  • Facebook
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #2 on: August 30, 2014, 02:05:54 AM »
Bhut Wadia Post ae 22 g...

Ilaaz ehoo a k kise v andh vishwaas da Reason jroor pta kr laina chaida..
just follow ni krn lag jana chaida...  After all :  Puchan ch Ki janda ae..  :yoyo:

kyi war hunda a k ghar wale kise kammo rokde ne.. k eda ni krna.. pr reason koi ni dasde.. keoke ohna nu ona de waderya ne rokea c.. ya sirf os galat kamm ya shaitani to rokan li koi mangharat khaani suna diti houndi ae..

mera matlab k kyi war sirf war war di rok tok to bachan li e ghar de wadde- wadere koi kahani bna dinde ne.. pr sanu us piche da Meaning samjhna chaida,, na k just Story follow krn lag jana chaida..

baki aj kal de niyaane .. bhut Siyaane.. :loll:

Offline G@RRy S@NDHU

 • PJ Gabru
 • Sarpanch/Sarpanchni
 • *
 • Like
 • -Given: 159
 • -Receive: 420
 • Posts: 3370
 • Tohar: 217
 • Gender: Male
 • :)
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #3 on: August 30, 2014, 02:43:07 AM »
:happy: thnku bai drvesh te honey.. Story vdia laggi tan m post krti.. Vaise gall bandi ve aa :okk:

Offline MyselF GhainT

 • Sub Admin
 • Sarpanch/Sarpanchni
 • *
 • Like
 • -Given: 387
 • -Receive: 547
 • Posts: 3730
 • Tohar: 551
 • Gender: Male
 • I work same as karma.
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #4 on: August 30, 2014, 07:16:57 PM »
waaaaaah

Offline G@RRy S@NDHU

 • PJ Gabru
 • Sarpanch/Sarpanchni
 • *
 • Like
 • -Given: 159
 • -Receive: 420
 • Posts: 3370
 • Tohar: 217
 • Gender: Male
 • :)
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #5 on: March 05, 2015, 03:32:32 AM »
Yoo man :happy:

Offline GuriOSM

 • PJ Gabru
 • Jimidar/Jimidarni
 • *
 • Like
 • -Given: 80
 • -Receive: 41
 • Posts: 1502
 • Tohar: 41
 • Gender: Male
 • Haters gonna hate, Potatoes gonna potate ;)
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #6 on: March 05, 2015, 05:22:42 AM »
Superstitions :smh:
koi kina kuch v kar lave, jado tak lok nai hatde, lutde hi rahange  :smh:

Offline G@RRy S@NDHU

 • PJ Gabru
 • Sarpanch/Sarpanchni
 • *
 • Like
 • -Given: 159
 • -Receive: 420
 • Posts: 3370
 • Tohar: 217
 • Gender: Male
 • :)
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #7 on: March 05, 2015, 07:55:40 AM »
Yo man :ok:

Offline Amitoz

 • PJ Mutiyaar
 • Jimidar/Jimidarni
 • *
 • Like
 • -Given: 94
 • -Receive: 123
 • Posts: 1687
 • Tohar: 125
 • Gender: Female
 • Pj vaasi
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #8 on: March 05, 2015, 09:22:15 AM »
bht vdiya gall aa es ch sikhan waali  =D>   =D>   =D> 

likhan waale di sochh :ok:  garry vdiya kita share kar k :happy:

Offline G@RRy S@NDHU

 • PJ Gabru
 • Sarpanch/Sarpanchni
 • *
 • Like
 • -Given: 159
 • -Receive: 420
 • Posts: 3370
 • Tohar: 217
 • Gender: Male
 • :)
  • View Profile
Re: ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ..!!
« Reply #9 on: March 05, 2015, 09:40:58 AM »
Hnji thnku ji :happy:

n eh likhan waale di soch ni kehnde schiooo tajurba hoea aa :5:

 

* Who's Online

 • Dot Guests: 247
 • Dot Hidden: 0
 • Dot Users: 0

There aren't any users online.

* Recent Posts

Request Video Of The Day by Gujjar NO1
[January 24, 2020, 10:16:50 PM]


Tere Naam by Gujjar NO1
[January 13, 2020, 09:46:48 PM]


Just two line shayari ... by Gujjar NO1
[January 12, 2020, 10:50:15 AM]


MIRJA SAHIBA THE STORY DANABAD FAISALABAD by gemsmins
[December 25, 2019, 11:01:48 PM]


mirza sahiba by gemsmins
[December 25, 2019, 11:00:10 PM]


***Santra Kha Ke*** by Gujjar NO1
[December 17, 2019, 02:09:13 PM]


hindi /Urdu Four Lines Poetry by Gujjar NO1
[December 14, 2019, 07:32:07 AM]


ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[November 27, 2019, 07:07:45 PM]


ਕਲਦਾਰ ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[November 27, 2019, 07:06:20 PM]


Roop Ghuman Interview by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[November 15, 2019, 05:01:37 PM]


ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜਰਾ ਬਣਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[November 15, 2019, 04:52:53 PM]


ਵਿਚਿੱਤਰਵਾਦ ਸਾਹਿਤ by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[November 15, 2019, 04:56:32 AM]


ਨਵੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ…ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੋਂ… by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[November 14, 2019, 05:50:45 PM]


china which sheshay da pull by Jatt Mullanpuria
[November 10, 2019, 07:56:34 PM]


heer waris shah by Gujjar NO1
[September 14, 2019, 01:45:56 PM]


GURDWARA CHOA SAHIB JI , ROHTAS, JEHLUM, PAKISTAN by gemsmins
[July 19, 2019, 04:52:42 AM]


Qurban jau us shaks ki by Gujjar NO1
[June 21, 2019, 02:16:00 AM]


Punjabi Virsa Interview by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[June 09, 2019, 05:48:02 PM]


Punjabi Virsa Sahit Interview with Roop Devinder Ghumman Nihal by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[June 09, 2019, 05:46:12 PM]


Chal Oye Lyrics - Parmish Verma by Joginder Singh
[June 08, 2019, 04:53:02 AM]


Tulsi Kumar is back in shape post Pregnancy by PunjabiMedia
[June 07, 2019, 06:54:50 AM]


Punjab - Trip Planing by G@RRy S@NDHU
[May 22, 2019, 02:53:40 PM]


Kabhi Jo Badal Barse - Dil De Diya Hai - Tulsi Kumar - Mohammed Irfan by PunjabiMedia
[May 22, 2019, 05:46:02 AM]


Ganda Novel PDF by ਰੂਪ ਢਿੱਲੋਂ
[April 28, 2019, 08:21:46 AM]


hart toching story by Gujjar NO1
[April 25, 2019, 02:35:01 AM]