April 19, 2014, 05:30:01 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - shamak

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7
101
Gup Shup / Re: What attracts you to the other gender (physically)?
« on: December 16, 2009, 01:32:27 PM »
physique

102
Gup Shup / Re: i have question plz
« on: December 16, 2009, 01:24:54 PM »
for  our  :he:self satisfaction

103
Gup Shup / when u go online ?
« on: December 16, 2009, 01:23:56 PM »
what is the first website you open?

104
ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਈ ਉਡੀਕੇ ਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਨੂੰ।  8->
ਖੇਤਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਹਾਸੇ ਆਂਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ,
ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਬੋਹਲ ਲਗਾਂਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ,

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਈ ਉਡੀਕੇ ਟੌਹਰ ਨਵਾਬੀ :angr: ਨੂੰ।
ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ?
ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਨੀ।
ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਈ
ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਜਵਾਬੀ ਨੂੰ :rabb:

ਧਰਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਮਣ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ,
ਧਰਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੜੀਏ ਹੋਂਠ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ।
ਹੁਸਨ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠੀਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ,
ਸਜਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਾਬੀ ਨੂੰ। :pagel:
ਤਾਊ ਚਾਚੂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੋਂ ਨੇ,

 :yawn:


ਰੇਡੀਓ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਜੋ ਵੱਜਣ ਸੁਰਾਂ ਰਬਾਬੋਂ ਨੇ।
ਵੇਲਾ ਖੁੰਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, :hug:
'ਲੱਖ' ਸਮਝਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ।
ਦੇਦੇ ਦੇਦੇ ਦੇਦੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ,
ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਏਸ ਪੰਜਾਬੀ  :balle:

105
Gup Shup / Re: WhY . .
« on: December 16, 2009, 11:31:36 AM »
for the good cause and for the goood outcome! :rabb:

106
Shayari / Re: mere dil da dard
« on: December 16, 2009, 10:40:27 AM »
[Akhiyan wich aa ke ruk jande ne hanju,
Palka te aa ke ruk jande ne hanju,
Bada Dil karde baha deva enna nu,
par tenu hasdeya vekh ke suk jande ne hanju!!

107
PJ Games / Re: kine percent!!!!!!
« on: December 15, 2009, 11:14:32 PM »
50% :superhappy:

108
Competitions / Re: Competition Ideas
« on: December 15, 2009, 11:10:33 PM »
spell competition

109
PJ Games / Re: try ur name
« on: December 15, 2009, 11:03:23 PM »
:he:

110
PJ Games / Re: ~~tusi kehda dil chori karna chavoge~~
« on: December 15, 2009, 11:00:08 PM »
apne  profesor da:))

111
Gup Shup / Re: serious issue!
« on: December 15, 2009, 10:57:47 PM »
oh fer v idea :plz:

112
PJ Games / Re: sis.....bro....gf....bf....friend....Stranger
« on: December 15, 2009, 10:56:03 PM »
stranger:(

113
PJ Games / Re: "...Kaash idha hunda ta .."
« on: December 15, 2009, 10:55:19 PM »
kaash ida hunda mein naam paunde tey mukti ho jande

114
Gup Shup / serious issue!
« on: December 15, 2009, 10:48:59 PM »
please spend ur time to poll! :yawn:

115
Fun Time / Re: choice one number
« on: December 15, 2009, 09:56:19 PM »

5

 jaldi jaldi dasso koi humber huh1: huh1: huh1: huh1: huh1: huh1: huh1: huh1: huh1:[/quote]

116
Fun Time / Re: wat do u want from life the most???????????
« on: December 15, 2009, 09:54:41 PM »
waheguru da naam daaan

117
Fun Time / Re: What's your personality colour?
« on: December 15, 2009, 09:51:36 PM »
baby blue :lol:

118
Fun Time / Re: Camera does not Lie
« on: December 15, 2009, 09:46:46 PM »
wow  =D>

119
Fun Time / Re: above person u saw, u r in rain & call u at midnight
« on: December 15, 2009, 09:41:20 PM »

smile:) :he: :he:

120
Fun Time / Re: Last Kahdi Movie vakhi tusi ??????
« on: December 15, 2009, 09:37:07 PM »
paa:)

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7