December 11, 2023, 12:34:04 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ਰਾਜ ਔਲਖ

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 40
141
Shayari / ਉਹ ਲੋਕ,,,
« on: April 23, 2012, 10:33:03 AM »
ਜੋ ਕਰਦੇ ਇਕ ਗਲਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜੋ ਕਰਦੇ ਦੌ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੂੰਦੇ ਨੇ

ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬਾਰ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
___________________________

142
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ
ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਓੇਏ !
ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂਓ ਉੱਠਦੇ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੀ ਬੁੱਲ ਓਏ !
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ....

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਹਰ ਕਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਗਿਆ ਡੁੱਲ੍ਹ ਓਏ !
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ....

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ
ਤੋਲਦੇ ਜੋ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਓ
ਬਣ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਜਾਣਾ ਝੁੱਲ ਓਏ !
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ....

ਏਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾੜੇ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇ ਨੇ
ਬੱਸ ਐਨੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਥੀਓ
ਬਾਕੀ ਵੱਜੀਆਂ ਜੋ ਲੀਕਾਂ ਜਾਓ ਭੁੱਲ ਓਏ !
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ....

ਵਕਤ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ
ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ
ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਉੱਗੇ ਭੱਖੜਾ
ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਆਂ ਫੁੱਲ ਓਏ !
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ....

ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਓਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ
ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਏਥੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ 'ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਓਏ !
______________________

143
Shayari / ਕੁਝ ਸੱਚ,,,
« on: April 20, 2012, 04:33:55 PM »
ਮਲਾਹਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਬੱਨੇ ਲੱਗਦੀ,
ਪਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਬਈ,

ਵਿਛੜੇ ਬਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਪੈਂਦਾ,
ਸੱਜਣਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਰੁੱਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਈ,

ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਰਾਹ ਕਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ,
ਸਿਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਈ,

ਬਿਨਾ ਜੁੱਗਤ ਤੋਂ ਜੰਗ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿੱਤੀ,
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਬਈ,

ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਜੇ ਕਦੇ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ,
ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਂਵੇ ਲੱਖ ਦੁਲਾਰੀਆਂ ਬਈ,

ਬਾਜ ਫੁੱਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਰੰਗਲੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਈ,

ਰਹੇ ਚੁਗਦੇ ਅਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਨੇ,
ਚੋਗਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਬਈ,

ਬਿਨਾ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਜਿੰਦਗੀ,
ਬਿਨ ਪੱਤੀਆਂ ਕੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਈ,

ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਕੂੰਵਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ,
ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਅੱਜ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਈ।
__________________________

144
Shayari / ਹੰਝੂ,,,
« on: April 20, 2012, 10:50:57 AM »
ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ , ਕਦੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ
ਕਦੇ ਰੁਕ ਜਾਦੇ , ਕਦੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ
ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੇ !
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਨੇ !
ਹੁਣ ਮੇਰੇ..........................​...........
ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੱਖਾਂ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਵੱਸਦਾ !
ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ
ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ !
ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ , ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ
ਥਲਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਨੇ !
ਹੁਣ ਮੇਰੇ..........................​...........
ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ , ਦੂਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸੀ !
ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜ ਵਿੱਚ , ਸ਼ਿਕਰੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕੁਆਰਾ ਸੀ !
ਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ , ਕਦੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ
ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜੋ ਪਾਰਾ ਨੇ !
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ..............................​..........
ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ
ਤਿੱਤਲੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ ਫੁੱਲ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ !
ਝਾਂਜਰਾਂ ਘੜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ , ਗਾਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ
ਕੌਣ ਭਲਾ ਅੰਬਰੀਂ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ !
ਕਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ , ਕਦੇ ਵਰ ਜਾਂਦੇ
ਮੇਰਿਆਂ ਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਨੇ !
ਹੁਣ ਮੇਰੇ..........................​..............!
________________________

145
Shayari / ਬਾਬਾ ਰਾਵਣ,,,
« on: April 19, 2012, 09:08:14 PM »
ਰਾਵਣ
ਪਿੰਡ ਬਿਸਰਾਖ ਵਿਚ ਜਮਿਆ
ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ
ਹਿੰਦੁਆਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਵਿਦਵਾਨ
ਥੋੜਾ ਠਰਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ  ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ
ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਿਨ ਪਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ
ਖਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ
ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ
ਨਕ ਵਡਣ ਦਾ ਲਿਆ ਬਦਲਾ
ਤੇ ਚੁਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਪੀ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਨ ਰੇਖਾ ਉਸ ਵੀ
ਰਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਪਰ ਹਥ ਤਕ ਨਾ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਓਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ
ਆਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 
ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ
 ਪੁੱਜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਮ੍ਹਗਿਆਨੀ ਨੂੰ
ਕਿਓਂ ਭਲਾ
ਹਾਲੇ ਤਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਕਿ ਓਹ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਡਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚ
ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੱਸਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਹ
ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ
 ਬਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ
ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਮ੍ਹ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ
ਅਜੋਕਾ ਯੁਗ
ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ
ਚੁਕ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਨ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ
ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਾਣ
ਫਿਰਨ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਿਓਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁਤ ਦੀ ਜਗਹ
ਸਾੜੀਏ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਕਲ੍ਯੁਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਿਕਲੀਏ  ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਹਾਰ
ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਰਾਵਣ ਦੀ
ਓਵੇਂ ਹੀ
ਜਿਵੇਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ
__________

146
Shayari / ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ,,,
« on: April 19, 2012, 10:57:50 AM »
             ਇਹ ਸਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ,               
             ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੋਸਤੋ,               
             ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,               
             ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ,
 
             ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਹੀ ਰਹੀ             
             ਤੇ ਨਾਹੀ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ,             
             ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਸਪੀਕਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ,             
             ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਊ ਉਸ ਵੀਚਾਰੇ ਦੀ,             
             ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਪ ਲਊ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ,           
             ਇਹ ਸਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ,             
             ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੋਸਤੋ,           
             ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,           
             ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ,
 
             ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਭਰ-ਭਰ ਪਿਲਾਊਂਦਾ ਨਹੀਂ,             
             ਬਾਗੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਬ ਤੁੜਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ,             
             ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਮਾਨ ਦੋਸਤੋ,             
             ਇਹ ਸਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ,             
             ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੋਸਤੋ,             
             ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,             
             ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ,
 
             ਤੁਸੀ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ,           
             ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ,             
             ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮ੍ਝੋ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ,             
             ਇਹ ਸਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ,             
             ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੋਸਤੋ,             
             ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,             
             ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ,
 
             ਜਤਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ,             
             ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀਆਂ,ਚੂਹੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪੰਗਾ ਸੀ,             
             ਪੰਛੀ ਰੋਜ਼ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਣਗਾਨ ਦੋਸਤੋ,             
             ਇਹ ਸਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ,           
             ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੋਸਤੋ,           
             ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ,             
             ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੋ
             _________________

147
Shayari / ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ,,,
« on: April 18, 2012, 11:31:04 PM »
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ
ਜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਵਣ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ !
ਉਹ ਹੌਂਕੇ ਜੋ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ
ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪਾਵਣ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ !
ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ.....
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨੀ ਦੇਣਾ
ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ !
ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਬੁਣਿਆ
ਉਹੀ ਪਵੇ ਹੰਢਾਉਣਾ !
ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਹੱਥ ਉਠਾਵਣ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ !
ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ.....
ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੀਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
ਉਹੀ ਬੀਜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ !
ਜੋ ਪੱਕਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ ਲੱਗਿਆ
ਜੋ ਕੱਚਾ ਉਹ ਖੁਰਿਆ !
ਜੇ ਹੰਝੂ ਨੈਣ ਵਹਾਵਣ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ !
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰੀ
ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਰਾਵੀਂ !
ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਿਆ
ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸੁਣਾਵੀਂ !
ਜੇ ਝੂਠੇ ਬਰੀ ਕਰਾਵਣ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ !
ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਰੋਕ ਲਵੀਂ....
______________

148
Shayari / ਬੰਦਾ,,,
« on: April 18, 2012, 11:38:02 AM »
ਘੂੰ-ਘੂੰ ਕਰਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘੀ ਕੋਲ ਦੀ
ਸੋਚਿਆ
ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਆ

ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ
ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ
ਸੋਚਿਆ
ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ
__________

149
Shayari / ਰੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ,,,
« on: April 18, 2012, 11:12:50 AM »
ਰੁੱਖ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਉਹ
ਕਿਸ ਜੂਨੀ ਪੈਣੈ

ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ
ਜਾਣਦੈ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਰੀ
ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ

ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਹੱਥਾ
ਬੂਹੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ
ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ

ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਕਿ
ਕਿਸ ਜੂਨੀ ਪੈਣੈ

ਉਹ ਤੇ
ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੈ
ਜਦ ਸੋਚਦੈ
ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਪਲ੍ਹਦੈ

ਦੋ ਬੋਟਾਂ ਬਾਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਬਾਰੇ
ਦੂਰ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪੇ ਬਾਰੇ

ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੈ
ਜਦ ਸੋਚਦੈ
ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਾਈ
ਗੁਆਂਢੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀਂਘ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰਤਣਗੇ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੈ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀ
ਬੁੱਢੀ ਬੇਬੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਕੇ
ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ
ਜੜੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ
ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਧਰਦੀ
ਪਲੋਸਦੀ
ਖਬਰੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈਂਦੀ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ
ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਧੜਕਦੈ
ਰੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ
ਤੇ
ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ
ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ
ਮਰਦੈ ਰੁੱਖ।
_______

150
ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖਾਂ ਬੇਵੱਸ
ਚਾਕਜਿਗਰ ਮੈਥੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

ਹਰ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ
ਪਰ ਸਾਰਾ ਗ਼ਮ ਮੈਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਗੀਤ ਵਸਲ ਦੇ
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਮਨਸ਼ੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਓਹਨਾ ਸੌ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਪਰ
ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਕੋਈ ਏਨਾ ਵੀ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ
ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਇਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਂ
ਫਿਰ ਦੇਖੀਂ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
_________________

151
ਖਿੜੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ' ਸੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਕਦੇ
ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਬਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ਼ ਦੀ ਸੁਣ ਯਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਰ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
 
'ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ' ਠੀਕ ਹੈ
ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਮੰਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੇ
ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੇਵਲ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ
ਫੁੱਲ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸੌਗ਼ਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
 
ਮਹਕ ਹੋਵੇ ਦਿਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਦਾ
ਦੂਰ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
_____________________

152
Shayari / ਕੁੜੀਆਂ,,,
« on: April 16, 2012, 01:53:10 AM »
ਜੇ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ
ਖਾਲ਼ੀ ਖਾਲ਼ੀ  ਹੋਵੇ  ਪਈ ਦੁਨੀਆਂ

ਖੇਡਣ    ਗੁੱਡੀਆਂ  ਅਤੇ   ਪਟੋਲੇ
ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਪੁੱਤਰ    ਧੀ    ਨਾ    ਬਣ   ਪਾਵੇ
ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਚਿੜੀਆਂ   ਵਾਂਗੂੰ   ਰੌਣਕ  ਲਾ  ਕੇ
ਵਕਤ ਆਏ ਉੱਡ ਜਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ
ਮਨ ਹੌਲ਼ਾ ਕਰ ਜਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਔਖੇ     ਵੇਲੇ   ਬਨਣ   ਸਹਾਰਾ
ਇਹ ਨੇ ਸੁੱਘੜ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

ਕਿਓਂ ਜੱਗ ਬਣਿਆਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ

ਜਿਸ  ਕੁੱਖ  ਵਿੱਚੋਂ   ਜਗ   ਉੱਪਜਿਆ
ਕਿਓਂ ਓਸੇ ਕੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵਣ ਕੁੜੀਆਂ?
____________________

153
Shayari / ਹੱਥੀਂ ਅੱਟਣ, ਟੋਸਟ-ਮੱਖਣ,,,
« on: April 14, 2012, 02:01:34 AM »
ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ.
ਕਾਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ.

ਹੱਥੀਂ ਅੱਟਣ, ਟੋਸਟ-ਮੱਖਣ,
ਦੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ.

ਬਲ੍ਦੇ ਸਿਵੇ ਤੇ ਠਰਦੇ ਚੁੱਲੇ,
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ.

ਰੰਗ ਲਹੂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਸਾਥੋਂ,
ਫਿੱਕੀਆਂ-ਫਿੱਕੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ.

ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ,
ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਧਾਤਾਂ.

ਜੇ ਨਾਂ ਕਲਮੋਂ ਜੀਵਨ ਉਪਜੇ,
ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਵਾਤਾਂ.
________________

154
Shayari / ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਲੋਕ,,,
« on: April 13, 2012, 10:27:39 AM »
ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਲੋਕ
ਅਪਨੀ ਕੀਤੀ ਭਰਦੇ ਲੋਕ

ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਹੋਰ ,
ਡਾਢੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਲੋਕ

ਔਖਾ ਫੜਨਾ ਮਨ ਦਾ ਚੋਰ ,
ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੋਕ

ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਸ ,
ਦਿੱਦੇ ਧੋਖਾ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ,
ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਮਰਦੇ ਲੋਕ

ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ,
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰਦੇ ਲੋਕ

ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖ ,
ਸੱਚੀ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰਦੇ ਲੋਕ

ਜੀਵਨ ਡੂੰਘਾ ਸਾਗਰ ਯਾਰ ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਤਰਦੇ ਲੋਕ

ਡੇਰੇ ਜਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ,
ਯਾਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ
_____________

155
Shayari / ਵਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ,,,
« on: April 12, 2012, 11:44:07 PM »
ਵਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ

ਬਾਹਰੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ , ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਹੱਤਿਆਵਾਂ , ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ , ਚੋਰੀਆਂ ,ਡਾਕੇ , ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ,
ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਲਾਵਾਂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੋਰ -ਬਜ਼ਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧ ਗਈ ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੇ , ਕੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ

ਪੋਸਤ, ਭੁੱਕੀ, 'ਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਿਕ-ਸੁਕ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਵੰਡਿਆ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ

ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਸੜਕਾਂ , ਰਸਤੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨ ਸੱਖਣੇ ਨੇ ,
ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੀਏ ਦਿਸਦਾ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ

ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ , ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,
ਦੌਲਤ ਖਾਤਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਭਰਾਵਾਂ

ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਘੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ,
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਵਿਲਕਣ , ਤੜਫਣ, ਝੂਰਨ ਮਾਵਾਂ

ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀ ਅੱਜ ਜਿਸਨੇ ,
ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ

ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ , ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਹੱਲ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ,
ਆ ਰਹੇ ਵਕਤ ਨੇ ਘੱਟ ਨਈਂ ਕਰਨੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਹਰ ਥਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਵੋ  ਯਾਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ,
ਫਲ , ਫੁੱਲ , ਮਹਿਕਾਂ , ਪਿੱਪਲੀਂ ਪੀਂਘਾਂ ਤੇ ਤੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ
________________________________

156
Shayari / ਅੱਖੀਆਂ,,,
« on: April 12, 2012, 10:53:56 PM »
ਜਦ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ,
ਹੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਚਾਹਤ ਚਾਹਤ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗੀ ,
ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ,
ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਇਆ ,
ਜਦ ਵੀ ਹਨ ਟਕਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਦ ਵੀ ,
ਉਲਟਾ ਉਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਕੱਲ ਤੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਮਟਕਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਚੁਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਕਲੇਜੇ ਡਾਹਡੀ ,
ਰੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਅਹੁੜੇ ,
ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਦੱਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ,
ਰੋ ਰੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਜਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਕੌਣ ਇਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੇ ,
ਸੱਜਣਾ ਪਾਉਣ ਦੁਹਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਨਾਂ , ਪਰ ,
ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ,
ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਆ ਕੇ ਆਪ ਵਰਾ ਲਊ, ਹੁਣ ਨਾ,
ਮੈਥੋਂ ਜਾਣ ਵਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਯਾਰ  ਉਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨੇ,
ਪਥਰਾਈਆਂ ਪਥਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
__________________

157
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗਾ
ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਛਿਪਾ ਕੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਰਗਾ

ਚਮਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਸੁਬਹ ਵਰਗੀ ,
ਗ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਢਲੇ ਵਰਗਾ

ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਆਦਮੀ ਸਬ ਨਾਲ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ,
ਉਹ ਸਾਥੀ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦੈ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ

ਤੁਰਾਂਗੇ ਸਾਥ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ , ਕਸਮ ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਵਰਗਾ

ਨਾ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ,
ਅਜੇਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ , ਜੋ ਹੋਵੇ ਹੌਸਲੇ ਵਰਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਢੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਡਗੇ ਵਰਗਾ

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ , ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਸਮਝੂ ,
ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਚਿਕਨੇ ਘੜੇ ਵਰਗਾ

ਜਿਦ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ , ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ , ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ,
ਕਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਉਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਵਰਗਾ

ਕਿਵੇਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੈ , ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗਹ ਕੋਈ,
ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ , ਜਵਾਬ ਆਵੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ

ਕਰੀਂ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਰੱਬਾ , ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ,
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ , ਬੁਰਾ ਕਰਦੈ ਭਲੇ ਵਰਗਾ

ਪੁਜਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਕੇ , ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਾਲਦੈ ਇਸ 'ਚੋਂ ,
ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦਾ , ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਦ ਤਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂ ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਸਦਾ , ਵਤੀਰਾ ਓਪਰੇ ਵਰਗਾ

ਛੁਪਾ ਕੇ ਗ਼ਮ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੰਡੇ , ਖ਼ਤਾ ਬਦਲੇ ਵਫ਼ਾ ਪਾਲੇ ,
ਮਿਲੇ ਜਦ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਰਮ , ਮਿਲੇ ' ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ
____________________________

158
Shayari / ਤਾਂਘ,,,
« on: April 12, 2012, 09:22:54 AM »
ਤਾਂਘ ਓਸਦੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ,

ਮੇਰੇ ਨੈਣੋਂ ਛਮ ਛਮ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨੇ,
ਅੱਖ ਉਸਦੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ,

ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ,
ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਦੇਖੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਰਦੀ ਨਹੀਂ,

ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਹਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ,

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਣੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ,
ਓਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ,

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦੀ ਨਹੀਂ,

ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ,
ਪਰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟਾਲਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ।
________________________

159
Shayari / ਚੰਗਾ ਸੀ,,,
« on: April 11, 2012, 09:15:25 PM »
ਇਹ ਹੰਝੂ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵਹਾ ਲੈਂਦੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਜੇ ਰੁਸਵਾਈ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ।

ਗ਼ਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਅਜਿਹੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ
ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ

ਗੁਆਇਆ ਨੂ੍ਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੋ ਰੋ
ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮੁਸਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਉਠਦੀ ਚਿਣਗ ਇਸ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤੀਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ

ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਮਸਤ ਨੈਂਣਾਂ ਚੋਂ ਪਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ।
___________________________

160
Shayari / ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ,,,
« on: April 11, 2012, 09:23:09 AM »
ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਅਸਾਂਨੂੰ
ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ 5-7 ਸਾਲ..

ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ
ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ

ਕੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ
ਕੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ?

ਹੈ ਹਿੰਮਤ,
ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜਨ ਦੀ
ਹੈ ਹਿੰਮਤ,
ਜ਼ੁਲਮ ਮੂਹਰੇ ਅੜਨ ਦੀ

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਹਿੰਦ ਦਾ ਰਾਖਾ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ
ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ

ਖੇਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ
ਸੀ ਉਹ ਖੇਡ ਬੇਮਿਸਾਲ
ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਅਸਾਂਨੂੰ
ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ 5-7 ਸਾਲ
_________

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 40