May 31, 2020, 02:57:37 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - harry__sandhu

Pages: [1]
1
Sat Shri akal ji 

eh topic bada simple hai tusi eh dasna hai k  jado rabb akal vand riha c tuhade ton above person oddo kithe c te ho jao suru

2
Fun Time / Jhooth bolo
« on: June 29, 2010, 06:00:07 AM »
Sab ton pehla ta sariya nu sat shri akal ji eh mera pehla toopic hai fun time ch so plz reply   eh game hai  jhooth bolna  jhooth kise v tra da ho sakda hai jis nu pad k hassa aa jave so ho jao suru

3
Shayari / Against miss pooja
« on: June 29, 2010, 05:53:34 AM »

ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਿਸ ਪੂਜਾ।

ਛੱਡ ਗਾਉਣਾ ਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੂਜਾ।

ਜਣਾ ਖਣਾ ਪਾਵੇ ਤੈਨੁੰ ਝਾੜ ਕਮਲੀਏ,

ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਮਲੀਏ,

ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਏ ਪਰ ਸੋਚ ਗੰਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ,

ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨਿਰੀ ਨਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ,

ਕੱਚ ਘਰੜ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਗਾਈ ਜਾਨੀ ਐਂ,

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਨੀ ਐਂ।

ਬਾਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬੀਬਾ ਵਰਗਾ ਗਾ ਕੁੜੀਏ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੁੜੀਏ।

ਕਾਹਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਾ ਛੱਟੀ ਜਾਂਨੀ ਐਂ,

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਾਨੀ ਐਂ,

ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਜ ਆ ਬੀਬੀ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਟਾ ਬੀਬੀ।

Pages: [1]