March 04, 2021, 10:27:58 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - preet_hacking_hearts

Pages: [1] 2
1
Shayari / ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੱਤ
« on: May 09, 2010, 11:51:53 AM »
ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੱਤ ਜਦ ਡਾਕੀਏ ਫੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ

ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ

ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ

ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਾ ਹੁੰਦੇ ਔਖੇ ਝੱਲਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਇਹ
ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਉਏ

ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਇਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਏ
ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਏ

ਦੇਖੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲਾਈ ਨਾ
ਮਾੜੇ ਕੰਮੀ ਪੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ

ਕਰੂੰਗਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਜਦ ਹਵਾ ਬਣ ਆਵਾਂਗਾ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾ ਕੰਧ ਬਣ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗਾ

ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦਾ
ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਐਵੇਂ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈਦਾ

ਲੱਭਣੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਉਏ
ਨਾਂ ਹੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਠੇ ਢਾਰੇ ਉਏ

ਪਿਆਰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਂ ਪੁੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਰੂਹਾਂ ਦਾ
ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲੀਂ ਚੇਤਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦਾ

2
ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ,
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ,
ਬਾਹਰ ਕਫ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ,
ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ,
ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ,
ਓ ਜ਼ਿਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਕਦ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਾਵੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੂੰ,
ਓ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ,
ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਬੱਸ ਜਗ਼ਾ ਦਿਓ,
ਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਚ' ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ

3
ਮਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੰਝਲ,
ਵਿਚ ਗਮਾ ਦੇ ਵਜਾੰਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ,
ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਂਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਕਿਸੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਝੰਜੂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਖਾਤਿਰ,
ਕੋਈ ਬਾਪ ਮਰਵਾਂਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਸਹਾਰ ਕੇ ਲੱਖਾ ਦੁਖ ਜਿੰਦ ਅਪਣੀ ਤੇ,
ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨਾਂਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਲੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਸ ਦੀ,
ਸਿੰਘ ਏਸਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਦੇ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਤਾਈਂ,
ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਮੁਕਾਂਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਜ਼ੂਲਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਜੋ ਪਹਾੜ ਬਣਕੇ,
ਖਾਲਸਾ ਏਹੋ ਜੇਹਿਆ ਸਜ਼ਾਂਵਦਾ ਕੋਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਪਾਕੇ ਸਿਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਗਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ,
ਸਵੱਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਲੜਾਂਵਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋਕੇ ਅੰਮਬਰੀਂ ਲਾਉਣ ਉਢਾਰੀੇ,
ਤੇ ਬਾਜ਼ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁੜਾਂਵਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ,
ਧੰਨ ਬਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇਆ ਧੰਨ ਉਏ ਜ਼ਿਗਰਾ ਤੇਰਾ,
ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਕੋਈ ਕੋਮ ਉਤੋਂ ਪਰਵਾਰ ਲੁਟਾਂਵਦਾ ਵੇਖਿਆ

4
Shayari / ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ
« on: May 09, 2010, 11:45:35 AM »
ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਦ ਕਦੇ ਛਿੜਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦੈ
ਕਰਦਾ ਏ ਜਦ ਕੋਈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਝਾਂਜਰ, ਝੁਮਕੇ, ਲਾਲੀ ਤੇ ਕੱਜਲ
ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਰਚਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਅੱਖਾਂ ਚ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨ
ਹਾਏ ! ਓਹ ਤੇਰੇ ਇਜਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਹਰ ਤਰਫ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨ੍ਹੀ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ
ਜਾਨਣ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ।

ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਏ ਕੌਮਾਂ,ਮਜਹਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
ਆਓ ਕਰੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

5
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਸਦਾ,
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵਸਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੱਸਦਾ...


ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਖੋ ,
ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਖਣ .
ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ,
ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੜਫ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀ ਤੜਫ਼ਣਾ .
ਟੁਕੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਦ ਹੋ ਜਾਣ ,
ਫ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਧੜਕਣ ਦਾ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਕੀ ਧੜਕਣਾਂ .
ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਖੰਬ ਲਾਕੇ ,
ਅੱਖਾਂ ਚ ਸੁਪਨਿਆ ਦਾ ਰੜਕਣਾ ਵੀ ਕੀ ਰੜਕਣਾ .
ਜਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ,
ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਤਣਾ .....

ਵੱਢਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋਏ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀਂ ਵੱਢਿਓ ਫਿਰ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ।

ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ,
ਪੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ,
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਕਰਾਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭੱਠ ਸੜੇ,
ਜੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ,
ਟਹਿਕਦੇ ਰਹਿਣਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਟ ਦਿਓ ਜੜੀਂ ਟੋਏ।

ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ,
ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਕ,
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਅੱਗੀਂ ਝੋਏ।

ਪਰਲੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹਾਮੀ,
ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ,
ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੋਏ।

6
Shayari / sacha ishq(bhawra te phull)
« on: May 08, 2010, 12:36:46 PM »
Pher Din Howega Tere Ishq Warga,
Pher Teri Shakal Howegi Phulla Wargi,
Main Banke Bhawra Aaya Karanga,
Teri Najuk Pattiya De Utte Be Jaaya Karanga,
Na Luka Sakenga Tu Maitho Rass Apna,
Usnu Amrit Wang Main Pee Jaaya Karanga,
Je Todan Lagya Koi Phull Mere Ishq Daa,
Onnu Hazaar Dang Chuabhaya Karanga,
Hor Koi Tenu Haath La Na Sake,
Ban Paherdaar Rakhwali Teri Kitti Karanga.
Kasam Peer Fakeera Di Mere Haaniya,
Tere Murjhan To Pahle Apdi Jaan Nisaar Karanga.

7
Shayari / dua tere lyi sajjna
« on: May 08, 2010, 12:32:21 PM »
Tera Karde han satkaar,
Jo tu sanu sir mathe laya hai,

Likh duwawan da farmaan,
Sade layi farmaya hai !

Karanga mein v yaad ohna palan nu,
Jo tere nal bitaye sii,
Ek tere karke,
Kuch pal jindgi de wadiya langaye sii !!

Mann hi mann mein uss din muskurayi sii,
Jad tu pehli waari meinu bulaya sii !!!

RABB nu kardi han firyaad  Eho layi tere ve,
Lange naa taati hawa kadi nedyon tere ve !!!

8
Shayari / sacha pyaar
« on: May 08, 2010, 12:28:54 PM »
Sadi ratan di neend kiti haram ohne,
sada sacha pyar kita badnam ohne,
Assi ohde nal wafa kiti luk ke zamane ton,
Par sanu bewafa keh dita share-aam-ohne..

9
Shayari / tera mera rishta
« on: May 08, 2010, 12:27:05 PM »
Tenu bhul kive jawa tu koi hadsa nai,
Vakh ho kive java tu koi rasta nai,
Zindgi mohtaj ho gai teri pyar di,
Tu mil jawe menu ta rab nal koi vasta nai.

10
Shayari / Gwachiya kirdaar
« on: May 08, 2010, 12:25:03 PM »
Tainu Dil Cho Kadna Okha Hai
Tainu Pauna V Aasan Nai
Na Samjhiye Teri Majboori Nu
Assi Aine V Naadan Nai
Teri Yaad Sahare Jeelange
Karde Rahange Hamesha Pyar Tainu
Asi Samjhage Sade Supnaya Da
Ik Gwaach Geya Kirdaar Tainu

11
Shayari / sonh rabb di
« on: May 08, 2010, 12:19:55 PM »
Soh rab di tenu pyar kita hor kise nu kade bulaya vi nayi,
tenu apni samaj ke dil dita hor kise te dil kade aaya hii nahi,
pyar tere de butte nu pani laya hor butta pyar da laya hi nayi,
teri yaad vich rehnda main shair likhda hor aj tak shair banaya hi nahi,
tu keh pagal ya keh chhalla gusa gallaa teriya da kade aaya hii nahi....

12
Punjabi Stars / rabb di hond????
« on: May 05, 2010, 07:45:53 AM »
pata nahi lok rabb nu hi gaalan kyu kaddi jande ne,....ki eh sahi hai,.

13
Shayari / kalam vich siyahi(preet)
« on: May 05, 2010, 07:26:46 AM »
Kyon rakhaan hun main apni kalam vich syaahi,
Jad koi armaan dil vich machalda hi nahi,
Pata nahi kyon saare shak karde ne mere te,
Jad koi sukya phul meri kitaab vich milda hi nahi,
Je rab mile te us kol apna pyaar manga ge,
Par sunya hai oh kise naal milda hi nahi.

14
Shayari / PREET DE ISHQ DI KITAB
« on: May 05, 2010, 07:21:45 AM »
Gall Raat Di Nai, Gall Taareyan Di Hai
Gall Jitteyan Di Nai, Gall Haareyan Di Hai

Gall Ohna Di Nai, Jehna Nu Pyaar Mil Gaya
Gall Jhoothe Aitbaar Wich Maareyan Di Hai

Milan Di Aas Tan Nai, Gall Tutte Khwaab Di Hai
Pyaar De Mull Di Nai, Gall Dhokhe De Hisaab Di Hai

“PREET”  Kite Soch Ke Vekhi,
Gall Lokaan De Tahneya Di Nai, Gall Sadi Ishq Di Kitaab Di Hai

15
Shayari / dil da haal
« on: May 05, 2010, 07:09:37 AM »
Dil da haal koi dil to puche,
Jado hunda nahi koi agge piche,
Tut jaande ne jado saare supne,
Udo apne v nahi lagde apne...

16
Shayari / kar kar chete
« on: May 04, 2010, 08:19:37 AM »
Sanu Kar Kar Chete Hoke Bhardi Hoveingi
Sanu Kade Na Kade Ta Yaad Kardi Hoveingi

Tainu Dite Khat Bhave Parh Dite Hone
Jehre Dite Si Tohfe Oh Vi Sarh Dite Hone

Par Ohna Yaadan Di Agg Ch Tu Vi Sarhdi Hoveingi
Sanu Kade Na Kadi Ta Yaad Te Kardi Hoveingi

17
Shayari / khata
« on: May 04, 2010, 08:18:29 AM »
Khta Rab Vi Maaf Kar Dinda Hai,
Par Maaf Hundia Kade Bewafaiyan Nahi.

Zindagi Nalo Oh Maut Nu Pyar Karde Ne,
Chotaan Jina Ne Dil Te Khaiyan Ne.

18
Shayari / OHNA V BADLNA C AKHEER
« on: May 03, 2010, 12:16:10 PM »
Ohna Vi Badlna He C Akheer
Jithe Har Nave Mod Te Duniya Badal Jandi Ae

Umran Tak Nibhaun Wala Koi Nai
Ethe Faida Dekh Ke Lokan Di Neeat Badal Jaandi Ae

Eh Zindagi Hai He Hukam De Ikke Wargi
Jisdi Har Navi Khed Ch Ehmeeat Badal Jandi Ae
 :wait:

19
Shayari / saza na do mujhe
« on: May 03, 2010, 12:11:06 PM »
sazaa na do mujhe,...bekasur hun main,...
thaam lo mujhe,..ghamo se chur hun main,...
uski doori ne kar diya hai paagal mujhe,...
aur log kehte hain ki magrur hun main,..

20
Shayari / beautifull truth
« on: May 03, 2010, 12:07:58 PM »
the heart feels light when someone lives in it,....but,...feels very heavy when someone leaves it,.....

Pages: [1] 2